THIẾT KẾT HOA THEO YÊU CẦU

MIỄN PHÍ GIAO QUẬN 1, 3, 10, PHÚ NHUẬN

HOTLINE: 0927 98 58 68

HOA TẶNG 8-3

650,000 
500,000 
2,500,000 
1,250,000 
3,000,000 
600,000 
1,650,000 
500,000 
1,000,000 
600,000 
700,000 
800,000 
600,000 
1,200,000 
1,850,000 
750,000 
1,500,000 
700,000 
300,000 
800,000 

Hoa Chúc Mừng

600,000 
500,000 
700,000 
900,000 
1,500,000 
1,200,000 
500,000 
1,000,000 
1,200,000 
2,000,000 
400,000 
600,000 
1,250,000 
850,000 
1,500,000 
1,200,000 
700,000 
1,650,000 
1,000,000 
1,200,000 

Hoa Sinh Nhật

1,200,000 
600,000 
600,000 
800,000 
700,000 
1,000,000 
850,000 
1,500,000 
1,200,000 
700,000 
850,000 
750,000 
500,000 
800,000 
350,000 
500,000 
2,000,000 
1,000,000 
500,000 
1,000,000 

Hoa tình yêu

850,000 
800,000 
2,000,000 
600,000 
900,000 
3,000,000 
1,200,000 
500,000 
1,150,000 
4,500,000 
750,000 
350,000 
950,000 
2,160,000 
2,500,000 
960,000 
2,340,000 
1,200,000 
1,200,000 
1,900,000 

Hoa Cưới

840,000 
1,000,000 
700,000 
700,000 
1,250,000 

Lan Hồ Điệp

3,000,000 
400,000 
1,000,000 
3,000,000 
1,150,000 
1,000,000 
400,000 
1,500,000 
400,000 
1,650,000