THIẾT KẾT HOA THEO YÊU CẦU

MIỄN PHÍ GIAO QUẬN 1, 3, 4, 5, 10

HOTLINE: 0965299149

Hoa Valentine

Hoa TẾT - Lan Hồ Điệp

350,000 
1,550,000 
1,250,000 
3,000,000 
1,850,000 
3,200,000 
700,000 
2,500,000 
3,000,000 
1,800,000 

Hoa Sinh Nhật

800,000 
900,000 
1,800,000 
2,000,000 
800,000 
600,000 
700,000 
800,000 
600,000 
1,000,000 
600,000 
700,000 
500,000 
1,200,000 
1,000,000 
2,350,000 
2,250,000 
1,850,000 
1,250,000 
1,650,000 

Hoa Chúc Mừng

3,000,000 
900,000 
1,800,000 
2,000,000 
4,500,000 
600,000 
800,000 
2,000,000 
2,500,000 
500,000 
500,000 
250,000 
2,350,000 
1,650,000 
1,500,000 
550,000 
1,200,000 
750,000 
800,000 
2,000,000 

Hoa Cưới