Quy trình xác nhận đơn hàng

 

  • Xác nhận

 

Khi đơn hàng được xác minh, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận. Sau khi xác minh, chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị đơn hàng của bạn ngay . Trong thời gian này, chúng tôi rất khó thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng của bạn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ yêu cầu của bạn.

  • Xử lý

Thường mất 3-5 giờ làm việc để xử lý đơn hàng của bạn. Xin lưu ý rằng điều này không bao gồm các ngày lễ và cuối tuần.

  • Vận chuyển

Trước khi vận chuyển chúng tôi sẽ điện thoại thông báo cho người nhận là chúng tôi chuẩn bị đi giao . Điều này có thể bỏ qua nếu bạn muốn gây            bất ngờ cho người nhận hoa , xin vui lòng thông báo trước với chúng tôi.

Trong trường hợp không liên lạc được với người nhận hoa, chúng tôi sẽ chờ tối thiểu là 20 phút . Sau khoảng thời gian đó, nếu bạn muốn giao                hoa lại phải trả thêm toàn bộ phí ship.

  • Giao hàng

Đăng nhập vào tài khoản của bạn và xác nhận nhận hàng để có được điểm thưởng. (Tìm hiểu thêm về điểm thưởng).