HL1912

3,180,000 

Mô Tả Sản Phẩm:

  • Mẫu hoa là sự kết hợp bởi:

+ Hoa hồng Shimmer. Green Wishkey

+ Hoa hồng kem Đà Lạt. Lá bạc. Cát tường cam

+ Và các loại hoa lá phụ khác

Lưu Ý: Mẫu hoa được thiết kế 2/3 mặt

Cart
  • No products in the cart.
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62 var diffAddress = document.querySelector('#ship-to-different-address'); diffAddress.prepend("Thông tin giao hàng"); //diffAddress.outerHTML = '

THÔNG TIN GIAO HÀNG

';