Dành Cho Em

2,750,000 

Mô Tả Sản Phẩm:

  • Mẫu hoa là sự kết hợp bởi:

– 20 Hoa hồng nhập Ecuador

– 10 Hoa hồng trắng Đà Lạt

– Hoa Baby Hà Lan (Baby Million Stars)

– Và các loại lá phụ khác

Cart
  • No products in the cart.
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62 var diffAddress = document.querySelector('#ship-to-different-address'); diffAddress.prepend("Thông tin giao hàng"); //diffAddress.outerHTML = '

THÔNG TIN GIAO HÀNG

';