Hiển thị một kết quả duy nhất

1,800,000 
1,550,000 
3,500,000 
1,250,000 
1,850,000 
3,000,000 
1,950,000 
3,000,000 
350,000 
380,000 
700,000 
350,000 
2,500,000 
1,000,000 
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62var diffAddress=document.querySelector('#ship-to-different-address');diffAddress.prepend("Thông tin giao hàng");