Hiển thị một kết quả duy nhất

1,500,000 
2,700,000 
800,000 
1,500,000 
1,200,000 
900,000 
500,000 
1,700,000 
2,000,000 
1,200,000 
2,650,000 
1,500,000 
1,650,000 
2,250,000 
2,350,000