Hiển thị kết quả duy nhất

1,800,000 
3,240,000 
960,000 
1,800,000 
1,440,000 
1,080,000 
500,000 
2,040,000 
2,400,000 
1,440,000 
3,180,000 
1,800,000 
1,980,000 
2,700,000 
2,820,000 
1,000,000