Hiển thị một kết quả duy nhất

200,000 
650,000 
800,000 
190,000 
400,000 
700,000 
450,000 
550,000 
400,000 
500,000 
300,000 
1,000,000 
550,000 
450,000 
1,500,000