Hiển thị một kết quả duy nhất

1,350,000 
2,250,000 
1,800,000 
1,500,000 
1,500,000 
3,500,000 
2,000,000 
1,550,000 
2,000,000 
2,000,000 
4,500,000 
2,000,000 
3,000,000 
1,500,000 
1,000,000 
1,250,000 
1,200,000