Hiển thị kết quả duy nhất

2,500,000 
1,500,000 
1,350,000 
2,000,000 
3,000,000 
1,200,000 
2,500,000 
850,000 
800,000 
800,000