Hướng dẫn đổi trả

Chúng tôi rất tiếc nếu bạn không hài lòng 100% với các sản phẩm đã nhận được và chúng tôi sẵn sàng chấp nhận đổi trả sản phẩm trở lại trong vòng 5 giờ kể từ lúc bạn nhận được sản phẩm.

 

 • Đối với sản phẩm hoa không giống mẫu / yêu cầu :

  • Bạn có 5 tiếng kể từ lúc nhận được hoa để quyết định sản phẩm có vừa ý với yêu cầu của mình hay không. Nếu bạn không hài lòng, bạn có thể liên hệ với chúng tôi trong vòng 5 giờ sau khi nhận hoa.
  • Hoa trả lại phải ở trong tình trạng nguyên vẹn. Chúng tôi không chấp nhận các vật phẩm trả lại  bị hư hỏng hoặc thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào.
  • Chúng tôi không chấp nhận các mặt hàng trả lại do bạn đã gửi lại mà không cần liên hệ với chúng tôi.
  • Chúng tôi không chấp nhận bưu kiện trả lại sử dụng dịch vụ COD. Phí vận chuyển trả lại không hoàn lại.
  • Lưu ý: Phí vận chuyển và bảo hiểm vận chuyển không hỗ trợ hoàn phí.
 • Đối với sản phẩm hoa không đảm bảo chất lượng tươi trên 2 ngày:

  • Bạn có 2 ngày kể từ lúc nhận được hoa để xem xét sản phẩm có đạt được chất lượng tươi tên 2 ngày hay không. Nếu hoa không đạt chất lượng, bạn có thể liên hệ với chúng tôi trong vòng 2 ngày kể từ khi nhận hoa để đổi sản phẩm mới tương tự. 
  • Chúng tôi không chấp nhận các mặt hàng trả lại do bạn đã gửi lại mà không cần liên hệ với chúng tôi.
  • Chúng tôi không chấp nhận bưu kiện trả lại sử dụng dịch vụ COD. Phí vận chuyển trả lại không hoàn lại.
  • Lưu ý: Phí vận chuyển và bảo hiểm vận chuyển không hỗ trợ hoàn phí.
 • Địa chỉ đối trả sản phẩm :

Nếu bạn muốn trả lại sản phẩm đến địa chỉ trả lại gần nhất, vui lòng gửi thông tin trong tài khoản của bạn và nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 4 giờ.