THIẾT KẾT HOA THEO YÊU CẦU

MIỄN PHÍ GIAO QUẬN 1, 3, 4, 5, 10

HOTLINE: 0965299149

Hoa Chúc Mừng

900,000 
750,000 
500,000 
800,000 
350,000 
500,000 
900,000 
500,000 
400,000 
650,000 
500,000 
3,000,000 
300,000 
850,000 
400,000 
350,000 
150,000 
1,200,000 
1,500,000 
2,500,000 

Hoa Sinh Nhật

850,000 
750,000 
500,000 
800,000 
350,000 
500,000 
2,000,000 
1,000,000 
500,000 
850,000 
650,000 
550,000 
500,000 
600,000 
1,250,000 
500,000 
500,000 
350,000 
500,000 
600,000 

Hoa tình yêu

850,000 
800,000 
2,000,000 
600,000 
900,000 
3,000,000 
1,200,000 
500,000 
1,150,000 
4,500,000 
750,000 
350,000 
950,000 
2,160,000 
2,500,000 
960,000 
2,340,000 
1,200,000 
1,200,000 
1,900,000 

Hoa Cưới

1,250,000 
1,000,000 
600,000 
850,000 
700,000 

Lan Hồ Điệp

420,000 
400,000 
3,000,000 
1,800,000 
3,000,000 
750,000 
1,650,000 
1,150,000 
3,000,000 
400,000