THIẾT KẾT HOA THEO YÊU CẦU

MIỄN PHÍ GIAO QUẬN 1, 3, 4, 5, 10

HOTLINE: 0965299149

Hoa Chúc Mừng

2,000,000 
750,000 
1,500,000 
3,000,000 
800,000 
3,000,000 
1,500,000 
450,000 
1,200,000 
1,250,000 
650,000 
2,000,000 
1,150,000 
1,000,000 
1,500,000 
3,000,000 
900,000 
1,800,000 
2,000,000 
4,500,000 

Hoa Sinh Nhật

550,000 
800,000 
600,000 
750,000 
750,000 
800,000 
750,000 
1,000,000 
3,000,000 
1,500,000 
500,000 
500,000 
450,000 
450,000 
950,000 
250,000 
500,000 
1,500,000 
650,000 
700,000 

Hoa tình yêu

1,000,000 
600,000 
1,150,000 
5,400,000 
750,000 
350,000 
900,000 
1,800,000 
2,500,000 
800,000 
1,950,000 
1,000,000 
1,200,000 
1,850,000 
650,000 
1,650,000 
1,000,000 

Hoa Cưới

Lan Hồ Điệp

3,000,000 
2,500,000 
3,000,000 
1,550,000 
3,500,000 
380,000 
350,000 
1,800,000 
1,850,000 
350,000