THIẾT KẾT HOA THEO YÊU CẦU

MIỄN PHÍ GIAO QUẬN 1, 3, 4, 5, 10

HOTLINE: 0965299149

Hoa Chúc Mừng

2,400,000 
900,000 
1,800,000 
3,600,000 
960,000 
3,600,000 
1,800,000 
540,000 
1,440,000 
1,500,000 
780,000 
2,400,000 
1,380,000 
1,200,000 
1,800,000 
3,600,000 
1,080,000 
2,160,000 
2,400,000 
5,400,000 

Hoa Sinh Nhật

660,000 
960,000 
720,000 
900,000 
900,000 
960,000 
900,000 
1,200,000 
3,600,000 
1,800,000 
600,000 
600,000 
540,000 
540,000 
1,140,000 
300,000 
600,000 
1,800,000 
780,000 
840,000 

Hoa tình yêu

1,200,000 
720,000 
1,380,000 
6,480,000 
900,000 
420,000 
1,080,000 
2,160,000 
3,000,000 
960,000 
2,340,000 
1,200,000 
1,440,000 
2,220,000 
1,440,000 
780,000 
1,980,000 
1,200,000 

Hoa Cưới

Lan Hồ Điệp

2,160,000 
420,000 
4,200,000 
1,500,000 
840,000 
2,340,000 
2,220,000 
420,000 
3,600,000 
1,200,000